لذت آشپزی

روزهای زندگی : زندگی خالی نیست: مهربانی هست. سیب هست . ایمان هست.

تبدیل میلی لیتر به لیتر

۲۵۰ میلی لیتر = ۴/۱ لیتر

۵۰۰ میلی لیتر = ۲/۱ لیتر

۷۵۰ میلی لیتر = ۴/۳ لیتر

۱۰۰۰ میلی لیتر = ۱ لیتر

منبع : کاسه مدرج ترازوی آشپزخانه

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۸ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط مامان مهدیه  |